MarinElektro
Navigation - Kommunikation - El

Om oss 

Våra medarbetare är marina systemtekniker, sjöingenjörer och elektriker. Vi utgår ifrån Sollentuna och Norrköping.

Vi håller i hela kedjan. Från konstruktion, dokumentation och materialanskaffning till installation och testning.

Johan Linell är företagsledare för MarinElektro och marin systemtekniker.

-Jag har jobbat med el- & marinelektronik sedan 2000 i allt från ubåtar till fritidsbåtar. Utöver min tekniska utbildning har jag navigationsutbildningar och pedagogisk utbildning samt jobbat inom dessa områden.

MiniCV

  • Auktoriserad Simrad, Raymarine och Furuno-installatör
  • Systemtekniker ubåt i Sverige och USA
  • Marin systemteknikerutbildning Försvarsmakten
  • Fartygsbefälsexamen kl VIII samt militär behörighet
  • Maskinbefälsexamen kl VIII samt militär behörighet
  • Marinteknisk gymnasieutbildning
  • Ledarskaps- och pedagogisk utbildning


Vår affärsidé är att sälja tjänster och produkter med inriktning på el- & marinelektronik till rederier och större privatbåtar.


MarinElektros mål är att:

  • Alltid genomföra ett kvalitativt och snyggt uppdrag
  • Sträva mot högsta kundnöjdhet
  • Skapa goda och långsiktiga relationer med kunderna


Vår vision är att bli den självklara samarbetspartnern för tjänster och produkter inom el- & marinelektronik hos rederier.